W dniach 25-26 września b.r. odbył się we Wrocławiu 20. Urodzinowy Zjazd Klientów Controlling Systems, który dostarczył i wdrożył w WEFiZ Uniwersytetu Szczecińskiego na potrzeby dydaktyczne system EURECA.

Z uwagi na zawiązane strategiczne partnerstwo między wskazanymi podmiotami, na wydarzenie został zaproszony dr Konrad Kochański, odpowiedzialny za implementację systemu EURECA oraz jego wykorzystanie w procesie dydaktycznym. Dużym wyróżnieniem było pełnienie przez dra Kochańskiego funkcji prelegenta w bloku merytorycznym rozpoczynającym Zjazd (nt. Nowe trendy w controllingu i w zarządzaniu finansami firm vs. co się nie zmieniło przez 20 lat), wespół z Pawłem Musiałem- członkiem zarządu Controlling Systems. Przedstawił trend dotyczący raportowania ESG z perspektywy controllera, księgowego i menedżera.

Szczegóły dostępne są pod adresem: https://eureca.com.pl/pok/zjazd-2023/

Zjazd stał się okazją do budowania relacji oraz zacieśniana współpracy w obszarze dydaktyki, m.in. w kontekście stworzenia w przyszłości programu studiów podyplomowych o profilu controllingowym (pod patronatem Controlling Systems), czy też certyfikowania studentów pracujących na zajęciach w systemie Eureca etc.

Uniwersytet Szczeciński stał się pierwszym ośrodkiem akademickim, który będzie realizował proces dydaktyczny w oparciu o system EURECA. System EURECA może być stosowany na wszystkich stopniach studiów, różnych kierunkach i specjalnościach, przede wszystkim na przedmiotach o charakterze zarządczym, controllingowym, a także częściowo finansowo-księgowym. Wielowymiarowość i kompleksowość rozwiązania sprawiają, że istnieje także możliwość opracowania nowych programów studiów podyplomowych oraz specjalności dostosowanych do potrzeb dydaktycznych studentów, zapewniając im odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do funkcjonowania w biznesie i społeczeństwie.