Uniwersytet Szczeciński będzie współpracować z GlobalLogic

26 października br. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim  i firmą GlobalLogic. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie działać w zakresie konsultacji naukowych, projektów badawczych, a nasi studenci będą mogli aplikować o staże i praktyki.

Podczas spotkania w Rektoracie zarówno prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, jaki i Pan Artur Perwenis, Dyrektor GlobalLogic Odział w Szczecinie, podkreślali, że bardzo liczą na długoletnią współpracę. Strony zadeklarowały bowiem wielopłaszczyznowe działania w zakresie:

  • wnioskowania i realizacji projektów badawczych i edukacyjnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
  • udziału w projektach inicjowanych przez jedną ze Stron,
  • podejmowania działań na rzecz innowacyjności i wdrożeń,
  • konsultacji naukowych,
  • wsparcia w realizacji rozpraw doktorskich i prac dyplomowych,
  • organizacji praktyk zawodowych i staży,
  • organizowaniu konkursów dla studentów związanych z określoną tematyką,
  • wspólnego organizowania wykładów, seminariów i zajęć fakultatywnych,
  • uczestnictwa w działalności kół naukowych Uczelni i wspierania aktywności studenckiej,
  • wzajemnego wspierania podczas konferencji, sympozjów i innych imprez organizowanych przez strony trzecie.

Czytaj całość »