W dniu 24.05.2023 roku w obiekcie Netto Arena w Szczecinie odbyły się XIX Targi Pracy, będące największym wydarzeniem tego rodzaju w naszym województwie.

Podczas Targów Pracy aktywny w nich udział mieli studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy realizowali badania naukowe dotyczące preferencji i oczekiwań podażowej strony rynku pracy. Projekt badawczy to efekt porozumienia między Polską Fundacją Społeczeństwa Przedsiębiorczego a Uniwersytetem Szczecińskim, którego realizatorem jest dr Marcin Janowski, adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej. Studenci przebadali ponad pół tysiąca odwiedzających, a wyniki ich badań zostaną opublikowane w formie raportu na stronach Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego.