WZiEU

Zadanie 1. Szkolenia i wyjazdy

Ranking ID wniosku Całkowita wnioskowana kwota Wnioskowana kwota na 1 osobę Suma punktów
Wnioski finansowane
1 RID/WZIEU/2019/1/42         1 999,00 zł            249,88 zł 95
2 RID/WZIEU/2019/1/18         2 370,60 zł            296,33 zł 95
3 RID/WZIEU/2019/1/146         6 100,00 zł            610,00 zł 85
4 RID/WZIEU/2019/1/16            907,60 zł            907,60 zł 85
5 RID/WZIEU/2019/1/116       14 000,00 zł         1 166,67 zł 78
6 RID/WZIEU/2019/1/185       14 700,00 zł         1 225,00 zł 78
7 RID/WZIEU/2019/1/90         1 467,00 zł         1 467,00 zł 78
8 RID/WZIEU/2019/1/167            500,00 zł            500,00 zł 70
9 RID/WZIEU/2019/1/53         1 230,00 zł         1 230,00 zł 68
10 RID/WZIEU/2019/1/22       17 200,00 zł         1 433,33 zł 68
11 RID/WZIEU/2019/1/193         2 657,00 zł         2 657,00 zł 67
12 RID/WZIEU/2019/1/181            949,00 zł            949,00 zł 65
13 RID/WZIEU/2019/1/94       21 700,00 zł         2 170,00 zł 64
14 RID/WZIEU/2019/1/201         4 613,40 zł         2 306,70 zł 64
15 RID/WZIEU/2019/1/56         2 468,00 zł         2 468,00 zł 64
16 RID/WZIEU/2019/1/206         1 490,00 zł         1 490,00 zł 63
17 RID/WZIEU/2019/1/110         8 388,90 zł         2 796,30 zł 62
18 RID/WZIEU/2019/1/188         2 850,00 zł         2 850,00 zł 62
19 RID/WZIEU/2019/1/135         2 650,00 zł         2 650,00 zł 62
20 RID/WZIEU/2019/1/164         1 000,00 zł         1 000,00 zł 55
21 RID/WZIEU/2019/1/165         1 000,00 zł         1 000,00 zł 55
22 RID/WZIEU/2019/1/166         1 000,00 zł         1 000,00 zł 55
23 RID/WZIEU/2019/1/168         1 000,00 zł         1 000,00 zł 55
Wspólna organizacja szkolenia STATISTICA
24 RID/WZIEU/2019/1/148         2 330,85 zł         2 330,85 zł 54
25 RID/WZIEU/2019/1/147         2 330,85 zł         2 330,85 zł 54
26 RID/WZIEU/2019/1/77         5 300,00 zł         2 650,00 zł 50
27 RID/WZIEU/2019/1/59         2 650,00 zł         2 650,00 zł 50
28 RID/WZIEU/2019/1/60         2 650,00 zł         2 650,00 zł 50
Wspólna organizacja szkolenia EXCEL
29 RID/WZIEU/2019/1/003         1 329,50 zł         1 329,50 zł 48
30 RID/WZIEU/2019/1/156         1 329,50 zł         1 329,50 zł 48
31 RID/WZIEU/2019/1/78         1 400,00 zł         1 400,00 zł 48
32 RID/WZIEU/2019/1/79         1 400,00 zł         1 400,00 zł 48
33 RID/WZIEU/2019/1/004         1 975,00 zł         1 975,00 zł 41
34 RID/WZIEU/2019/1/157         1 975,50 zł         1 975,50 zł 36
Wnioski niefinansowane
35 RID/WZIEU/2019/1/111       10 170,00 zł         3 390,00 zł 40
36 RID/WZIEU/2019/1/95       21 600,00 zł         2 160,00 zł 40
37 RID/WZIEU/2019/1/132         3 354,60 zł         3 354,60 zł 40
38 RID/WZIEU/2019/1/49         4 070,00 zł         4 070,00 zł 40
39 RID/WZIEU/2019/1/69         4 150,00 zł         4 150,00 zł 40
40 RID/WZIEU/2019/1/51         7 945,14 zł         7 945,14 zł 38
41 RID/WZIEU/2019/1/68         1 500,00 zł         1 500,00 zł 38
42 RID/WZIEU/2019/1/005         5 650,00 zł         5 650,00 zł 38
43 RID/WZIEU/2019/1/97       44 800,00 zł         6 400,00 zł 38
44 RID/WZIEU/2019/1/98       44 800,00 zł         6 400,00 zł 38
45 RID/WZIEU/2019/1/99       44 800,00 zł         6 400,00 zł 38
46 RID/WZIEU/2019/1/100       44 800,00 zł         6 400,00 zł 38
47 RID/WZIEU/2019/1/43         1 696,88 zł         1 696,88 zł 36
48 RID/WZIEU/2019/1/55         6 796,00 zł         1 699,00 zł 36
49 RID/WZIEU/2019/1/149         1 800,00 zł         1 800,00 zł 36
50 RID/WZIEU/2019/1/150         1 963,00 zł         1 963,00 zł 36
51 RID/WZIEU/2019/1/50         3 944,96 zł         3 944,96 zł 35
52 RID/WZIEU/2019/1/205         2 153,00 zł         2 153,00 zł 34
53 RID/WZIEU/2019/1/196         6 488,00 zł         6 488,00 zł 33
54 RID/WZIEU/2019/1/96       17 000,00 zł         1 700,00 zł 30
55 RID/WZIEU/2019/1/145         6 700,00 zł         6 700,00 zł 8