WNEiZ

Zadanie 9. Rozwój infrastruktury naukowej

LP ID wniosku Punkty Przyznane środki
Wnioski finansowane
1 RID/WNEiZ/2019/1/2 90           216 200,00 zł
2 RID/WNEiZ/2019/1/3 88           100 000,00 zł
Wnioski niefinansowane
3 RID/WNEiZ/2019/1/1 20              83 300,00 zł
4 RID/WNEiZ/2019/1/4 35           178 000,00 zł
5 RID/WNEiZ/2019/1/5 0              12 000,00 zł
6 RID/WNEiZ/2019/1/6 0                7 000,00 zł
7 RID/WNEiZ/2019/1/7 0              16 700,00 zł
8 RID/WNEiZ/2019/1/8 0              46 080,72 zł
9 RID/WNEiZ/2019/1/9 0                4 000,00 zł
10 RID/WNEiZ/2019/1/10 20              16 200,00 zł