WNEiZ

Zadanie 5. Organizacja konferencji

LP ID wniosku Punkty Przyznane środki
Wnioski finansowane
1 RID/WNEiZ/2019/1/21 87         16 000,00 zł
2 RID/WNEiZ/2019/1/18 86           5 500,00 zł
3 RID/WNEiZ/2019/1/20 85           9 800,00 zł
4 RID/WNEiZ/2019/1/23 78         18 000,00 zł
5 RID/WNEiZ/2019/1/19 70           4 000,00 zł
6 RID/WNEiZ/2019/1/22 60           9 000,00 zł