WNEiZ

Zadanie 8. Dydaktyka

LP ID wniosku Punkty Przyznane środki
Wnioski finansowane
1 RID/WNEiZ/2019/1/10 67         3 721,60 zł
2 RID/WNEiZ/2019/1/12 67         2 873,70 zł
3 RID/WNEiZ/2019/1/15 62         6 000,00 zł
Wnioski niefinansowane
4 RID/WNEiZ/2019/1/11 0       12 000,00 zł
5 RID/WNEiZ/2019/1/13 0         6 000,00 zł
6 RID/WNEiZ/2019/1/14 0         6 000,00 zł
7 RID/WNEiZ/2019/1/16 0       12 485,00 zł
8 RID/WNEiZ/2019/1/17 0       20 000,00 zł