WNEiZ

Zadanie 4. Badania

LP ID wniosku Punkty Przyznane środki
Wnioski finansowane
1 RID/WNEiZ/2019/1/192 88,3            20 000,00 zł
2 RID/WNEiZ/2019/1/104 85,0              7 803,00 zł
3 RID/WNEiZ/2019/1/188 80,0            19 300,00 zł
4 RID/WNEiZ/2019/1/101 77,5            18 360,00 zł
5 RID/WNEiZ/2019/1/98 76,3            20 000,00 zł
6 RID/WNEiZ/2019/1/190 75,0              8 200,00 zł
7 RID/WNEiZ/2019/1/120 73,8            12 400,00 zł
8 RID/WNEiZ/2019/1/126 73,8              8 740,00 zł
9 RID/WNEiZ/2019/1/102 72,5              6 862,00 zł
10 RID/WNEiZ/2019/1/191 72,5            12 000,00 zł
11 RID/WNEiZ/2019/1/187 71,3              8 000,00 zł
12 RID/WNEiZ/2019/1/115 63,8            10 000,00 zł
13 RID/WNEiZ/2019/1/109 62,5            14 000,00 zł
14 RID/WNEiZ/2019/1/132 57,5              3 140,00 zł
Wnioski niefinansowane
15 RID/WNEiZ/2019/1/179 56,3            19 680,00 zł
16 RID/WNEiZ/2019/1/180 56,3            20 000,00 zł
17 RID/WNEiZ/2019/1/173 55,0            23 340,00 zł
18 RID/WNEiZ/2019/1/142 53,8              6 600,00 zł
19 RID/WNEiZ/2019/1/175 48,8            10 600,00 zł
20 RID/WNEiZ/2019/1/124 40,0            37 260,00 zł
21 RID/WNEiZ/2019/1/128 35,0            18 983,00 zł
22 RID/WNEiZ/2019/1/178 31,3            14 000,00 zł
23 RID/WNEiZ/2019/1/130 0,0            24 900,00 zł
24 RID/WNEiZ/2019/1/171 0,0            25 000,00 zł
25 RID/WNEiZ/2019/1/174 0,0            10 500,00 zł
26 RID/WNEiZ/2019/1/181 0,0            42 390,00 zł
27 RID/WNEiZ/2019/1/194 0,0              6 000,00 zł