Zgodnie z umową (§ 8, pkt. 2) publikacje wyników prac finansowanych w ramach projektu RID muszą być opatrzone następująca informacja:

W przypadku publikacji w języku polskim:

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 001/RID/2018/19 kwota finansowania 10 684 000,00

W przypadku publikacji w języku angielski:

The project is financed within the framework of the program of the Minister of Science and Higher Education under the name „Regional Excellence Initiative” in the years 2019 – 2022; project number 001/RID/2018/19; the amount of financing PLN 10,684,000.00