Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim zaangażowała się w projekt sieci katedr zainicjowany przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierowaną przez prof. Małgorzatę Tyrańską) pt. “whyHR? Koncepcja YHR w kontekście budowania organizacji młodzieżowych i wspierania młodych HR”.

Projekt jest realizowany w perspektywie dwóch lat 2024 – 2025, został dofinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.     

Jest to bardzo ciekawa propozycja, w ramach której oprócz warsztatów w firmach, uczestnictwa w webinariach, szkoleniach, konferencji i procesie badawczym będzie można skorzystać z 4 wyjazdów warsztatowych, pierwszy z nich odbędzie się już w kwietniu. Do udziału w projekcie zapraszamy 14 studentów naszej uczelni. Studenci mogą wziąć udział w całym projekcie lub dołączyć do poszczególnych etapów.

Warsztaty wyjazdowe będą dotyczyć następujących tematów:

Wyjazd 1 – Gamifikacja w organizacjach młodzieżowych  – 12-14 kwiecień,

Wyjazd 2 – Zrównoważony HR – listopad 2024

Wyjazd 3 – AI w działalności organizacyjnej – przełom marca i kwietnia 2025,

Wyjazd 4 – Przywództwo transformacyjne a organizacje młodzieżowe listopad/grudzień 2025,

Rekrutacja na dołączenie do projektu oraz udział w pierwszych warsztatach trwa TYLKO do 10 marca, zgłoszenia proszę przesyłać na adres: ewelina.konarska-michalczyk@usz.edu.pl.

W załącznikach więcej informacji.

Σ Ε Ε Δ

Informacja o warsztatach nr 1