Sekcja ds. Studenckich Kampus Mickiewicza informuje, że od dnia 18.10.2022 r. będzie przedłużać ważności legitymacji studenckich. Starostowie grup proszeni są o zebranie legitymacji.