Projekt „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” skierowany jest do  studentów z 4 ostatnich semestrów studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

 W ramach projektu realizowane są poniższe zadania:

 1. „Akademia kompetencji US(zajęcia warsztatowe) – uczelnia organizuje zajęcia warsztatowe prowadzone przez kadrę administracyjną i dydaktyczną uczelni (w tym grupowe poradnictwo zawodowe), organizowane i/lub prowadzone przez ABK US w wymiarze 6 godzin/1 zajęcia warsztatowe.

2. „BonUS szkoleniowy” (szkolenia dostępne na rynku) – uczelnia refunduje zewnętrzne szkolenia/warsztaty (do kwoty 2 000 zł brutto) prowadzące do podniesienia kompetencji zawodowych i informatycznych, wybrane przez Uczestnika Projektu spośród szkoleń dostępnych na rynku usług szkoleniowych (w tym szkolenia e-learningowe). Szkolenie powinno umożliwiać zdobycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przydatnych w przyszłej pracy, zgodnej z indywidualnym planem działania (bilansem kompetencji) opracowanym przez Uczestnika Projektu wspólnie z doradcą zawodowym. Do tej pory zrefundowano szkolenia na łączną kwotę ponad 52 000 zł!

3. „Student poliglota” (specjalistyczne kursy językowe) – uczelnia organizuje specjalistyczne kursy językowe z obszarów tematycznych: ekonomia, nauki społeczne, przyrodnicze, ścisłe, prawo, turystyka, w wymiarze 60 godz./1 kurs. Poziom kursu musi być dopasowany do wstępnego testu sprawdzającego poziom Uczestnika Projektu, jednak nie powinien być niższy niż B2.

4. Wyjazdy studyjne – uczelnia organizuje lub refunduje 2-dniowe (co najmniej 16 godz.) wyjazdy studyjne do wybranej firmy/instytucji/organizacji związanej z kierunkiem studiów/jednostki naukowej. Celem jest poznanie wyzwań stawianych na rynku pracy, nabycie kompetencji zawodowych oraz z zakresu przedsiębiorczości.

5. Warsztaty z pracodawcami bloki praktyczne – uczelnia organizuje zajęcia prowadzone przez praktyków (w wymiarze 15 godz./1 warsztat), które umożliwią Uczestnikom Projektu nabycie kompetencji komunikacyjnych i przedsiębiorczych.

6. „Aktywnie Buduj Karierę II” (usługi ABK US) – uczelnia poprzez ABK US realizuje usługi wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy: m.in. doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe), badanie preferencji zawodowych, organizacja Giełd Pracy.

Po szczegóły i informacje zapraszamy na stronę >>> Zachęcam również do polubienia nas na Facebooku >>>