Pani Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, prof. dr hab. Grażyna Rosa zaprosiła wszystkich pracowników Instytutu na nadzwyczajne spotkanie pracowników Instytutu, które odbyło się 12 października. 

Na spotkaniu tym społeczność Instytutu uroczyście podziękowała Pani prof. dr hab. Jolancie Zieziuli  za wieloletnią pracę na rzecz społeczności akademickiej, za zaangażowanie i za dzielenie się swoją cenną wiedzą! 

Pani Profesor życzymy miłego czasu na emeryturze!