Miło nam poinformować, że w wyniku podjętej współpracy z Powiatem Pyrzyckim – Zespołem Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w dniu 8. listopada 2023 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o sprawowaniu patronatu naukowo-dydaktycznego przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej.

Celem niniejszej umowy jest współpraca Instytutu i Szkoły służąca rozwojowi zainteresowań i kompetencji naukowych młodzieży w dyscyplinie nauk geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz ich promocji w skali lokalnej i regionalnej.

Podczas spotkania poprzedzającego podpisanie umowy, w którym udział wzięli: Pan mgr inż. Paweł Palczyński – Dyrektor Szkoły, Pani dr hab. Anna Drab-Kurowska, prof. US – Z-ca Dyrektor Instytutu oraz Pan dr Rafał Szymański – pełnomocnik Instytutu w zakresie realizacji Umowy, omówione zostały najważniejsze plany dotyczące współpracy obu jednostek w najbliższym okresie.

Cieszymy się, że kolejni uczniowie z naszego regionu będą mogli zapoznać się z bogatą ofertą naszego Instytutu i korzystać z pomocy edukacyjnej oferowanej przez naszych wykładowców.

Facebook »