Plebiscyt organizowany jest przez członków Samorządu Studenckiego WEFiZ. Jego celem jest wyróżnienie oraz nagrodzenie studentów cechujących się zaangażowaniem oraz dodatkową aktywnością na uczelni, jak i poza nią. W plebiscycie mogą brać udział tylko studenci I i II stopnia studiów Wydziału Ekonomi Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10.06.21 roku.

Formularz zgłoszeniowy ,,Złoty Student 2021″ (google.com)