Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów (20-23.09.2020 Międzyzdroje) został objęty patronatem Pani prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Konferencja jest kontynuacją zrealizowanych 16 konferencji „Zjazd Katedr Ekonomii” (ZKE).

Zmiana nazwy konferencji została podjęta przez członków Rady Programowej ZKE na skutek licznych przeobrażeń zachodzących w szkolnictwie wyższym od 1 października 2019 r. (w wielu przypadkach dotychczasowe nazwy katedr uległy zmianom i przekształceniom).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji mija w dniu 17.02.2020. Rejestracja odbywa się za pomocą elektronicznego formularza.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://zjazdekonomistow.usz.edu.pl/