W dniu 20 maja 2022 roku od godziny 12:00 Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania ogłasza godziny dziekańskie na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania dla studentów studiów stacjonarnych.

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 13.05.2022 roku ws. godzin dziekańskich w dniu 20 maja 2022 roku