“INNOVASPAL” OŚRODEK PROFESJONALIZACJI KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Siedzibą w Warszawie oddział w Poznaniu.

Poszukuje osób na stanowisko: Specjalista ds. wynagrodzeń

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach

Ilość godzin: 56

Zakres obowiązków:

Przeprowadzenie szkolenia uwzględniającego następujące zagadnienia:

 • Czas pracy – 14 godzin
 • Wynagrodzenie – 7 godzin
 • Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i dokumentacja – 7 godzin
 • Składki ZUS – podstawa wymiaru składek – 5 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 21 godzin
 • Egzamin – 2 godziny

1 h = 45 min

Wymagania:

 • 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce.
 • Ukończone studia administracja/księgowość
 • Ukończony kurs kadry i płac

Oferujemy:
– umowę zlecenie – 35 zł brutto za godzinę

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
rekrutacja.poznanjz@gmail.com bądź kontakt pod numerem telefonu: 668 943 433

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Proszę o umieszczenie poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych na przesyłanym przez Państwa CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Poszukuje osób na stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach

Ilość godzin: 68

Zakres obowiązków:

Przeprowadzenie szkolenia uwzględniającego następujące zagadnienia

 • Kodeks pracy – 24 godziny
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne- 18 godzin
 • Obsługa programu Płatnik  wraz z elektronicznym przekazem danych
 • Podatek osobowy od osób fizycznych – 15 godzin
 • Egzamin – 1 godzina

Materiały do zajęć zapewnia Zamawiający

1 h = 45 min

Wymagania:

 • 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce.
 • Ukończone studia o kierunku administracja.

Oferujemy:
– umowę zlecenie 35 zł brutto

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
rekrutacja.poznanjz@gmail.com bądź kontakt pod numerem telefonu: 668 943 433

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Proszę o umieszczenie poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych na przesyłanym przez Państwa CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).