Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z  wprowadzeniem Zarządzenia Pana Rektora nr 193/2021 w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022 student, doktorant, uczestnik studiów podyplomowych, kursant  jest zobowiązany do:

  1. Wypełniania ankiety epidemiologicznej przed zajęciami odbywającymi się w danym dniu – ankieta wypełniana raz dziennie przed rozpoczęciem zajęć jest ważna przez cały dzień.  Wynik wypełnionej ankiety należy  okazać prowadzącemu przed wejściem na zajęcia na posiadanym przez siebie urządzeniu mobilnym (telefon, tablet, notebook etc.).  W  przypadku braku dostępu do urządzenia mobilnego istnieje możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej – formularz do pobrania na portierni.

              Linki do ankiety:  http://c19.usz.edu.pl/

Nieobecność na zajęciach, wynikająca z braku spełnienia warunków wskazanych w  ankiecie, będzie można  usprawiedliwiać po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zaistnienie danej sytuacji, tj. w przypadku pkt. 1 i 2 – po przedstawieniu potwierdzenia kontaktu z lekarzem  POZ, natomiast w przypadkach 3,4,5 – po przedstawieniu potwierdzenia przebywania na kwarantannie zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

  1. Zgłoszenia faktu skierowania na izolację lub kwarantannę przez wypełnienie formularza  zamieszczonego na stronie Uczelni:

https://formularze.usz.edu.pl/formularz-do-wypelnienia-dla-studenta-przebywajacego-na-kwarantannie-izolacji/