Studenci I roku Gospodarki przestrzennej wraz z prowadzącą Panią dr Elżbietą Mydłowską 17.05.23 spotkali się na podsumowaniu zajęć z przedmiotu Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej.

W tym semestrze grupa przeprowadziła badania pt. „LYKKE – po prostu szczęście” mające na celu identyfikację miejsc, w których społeczność akademicka (studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy techniczni) czuje się szczęśliwa, a także sprawdzenie jej poziomu odczuwania szczęścia w trzech wymiarach afektywnym, poznawczym i eudajmonii.

Wyniki prezentujące obraz wyobrażeń i potrzeb społeczności akademickiej względem przygotowania przestrzeni, w której czuje się szczęśliwa wraz z rekomendacjami w tym zakresie przedstawiono zaproszonym gościom reprezentującymi całą społeczność akademicką, w tym władzami wydziałowymi i kierunkowymi, oraz poddano dyskusji.

W trakcie spotkania studentka Zuzanna Szulc przeprowadziła wywiad z gościem specjalnym Panią Agnieszką Majewską, osobą która na co dzień stara się kształtować przestrzeń Kampusu Mickiewicza, tak aby cała społeczność akademicka poczuła się szczęśliwsza i się uśmiechnęła, za co bardzo dziękujemy. Zapraszamy do odsłuchania.