KRYTERIA

OPIS

NAZWA KIERUNKU

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

STOPIEŃ

drugi

TRYB

stacjonarny

PROFIL

ogólnoakademicki

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia o pokrewnym charakterze.

SPECIALNOŚCI

O KIERUNKU

 

Kierunek Rynek Nieruchomości na studiach drugiego stopnia, stanowi oryginalną propozycję kształcenia dla absolwentów zarówno studiów pierwszego stopnia kierunku Gospodarka Nieruchomościami, jak i dla absolwentów innych kierunków, głównie ekonomicznych i prawniczych.

Rzetelna informacja o zjawiskach zachodzących na rynku nieruchomości coraz częściej jest postrzegana jako istotny element wiedzy o gospodarce. Zapotrzebowanie na dostęp do danych o tym czy nieruchomości drożeją, czy tanieją i w jakim tempie, jaki jest popyt i podaż nieruchomości zgłasza wiele instytucji i firm, a nawet osób prywatnych. Znajomość prawidłowości zachodzących na rynku może wspomóc decyzje dotyczące zakupów lub sprzedaży nieruchomości w różnych celach, m.in.: zmiany standardu życia, lokowania kapitału i oszczędności, zabezpieczeń emerytalnych oraz innych decyzji majątkowych tak indywidualnych osób, jak i profesjonalnych instytucji. Niezależnie od tego, konieczność posługiwania się analizami rynku nieruchomości w określonych celach wynika wprost z przepisów prawnych. Jednak prowadzenie takich analiz nie jest zadaniem prostym, a wynika to w głównej mierze ze specyfiki rynku nieruchomości i samych nieruchomości jako przedmiotów obrotu na tym rynku i w związku z tym wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które studenci mogą zdobyć w trakcie studiów na kierunku Rynek Nieruchomości.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

– przeprowadzać analizy rynku nieruchomości,

– wyceniać nieruchomości,

– zarządzać nieruchomościami,

– procedur obrotu nieruchomościami,

– oceny efektywności inwestowania w nieruchomości,

– procedur gospodarki nieruchomościami.

KARIERA I PRACA:

Nasi absolwenci pracują jako:

– rzeczoznawcy majątkowi,

– zarządcy nieruchomości,

– pośrednicy w obrocie nieruchomościami,

– analitycy rynku nieruchomości (m.in. w bankach),

– urzędnicy państwowi i samorządowi zajmujący się gospodarką nieruchomościami.

INFORMACJE DODATKOWE

 

– nowoczesna, aktualna tematyka,

– wiele ścieżek rozwoju kariery zawodowej,

– kompetentna i doświadczona zawodowo kadra,

– absolwenci mają możliwość ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości bez konieczności odbywania dodatkowych studiów podyplomowych.