KRYTERIA

OPIS

NAZWA KIERUNKU

Informatyka w biznesie

STOPIEŃ

Pierwszy

TRYB

Stacjonarny

PROFIL

Ogólnoakademicki

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka,

Grupa II: język obcy nowożytny – język angielski,

Grupa III: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,

fizyka i astronomia/fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny

SPECIALNOŚCI

1. Programowanie aplikacji biznesowych

2. Internet i media społecznościowe w biznesie

O KIERUNKU

 

Informatyka” i „biznes” to połączenie dwóch bardzo cennych z punktu widzenia pracodawców obszarów kompetencyjnych. Nowoczesne technologie wkraczają niemal w każdą dziedzinę życia, więc zapotrzebowanie na specjalistów z umiejętnościami informatycznymi oraz podstawową wiedzą biznesową stale rośnie. Kierunek studiów „Informatyka w biznesie” jest odpowiedzą na te potrzeby rynkowe. Studia przygotowują specjalistów, którzy oprócz kierunkowej wiedzy informatycznej będą też rozumieli prawa biznesu.

Cechą charakterystyczną studiów jest duża liczba zajęć praktycznych w salach komputerowych, nowoczesne oprogramowanie, projekty indywidualne i zespołowe realizowane pod kierunkiem doświadczonej kadry dydaktycznej i praktyków.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

 

Studenci na pierwszym etapie kształcenia nabywają ogólnej wiedzy i umiejętności informatycznych, które są następnie rozwijane w ramach dwóch specjalności:

·      „Programowanie aplikacji biznesowych” – dodatkowa specjalistyczna wiedza i umiejętności z zakresu technik twórczego rozwiązywania problemów, projektowania interfejsów graficznych, tworzenia serwisów internetowych, aplikacji na urządzenia mobilne i aplikacji chmurowych, a także programowania zespołowego oraz zaawansowanych metod i technik testowania oprogramowania.

·      „Internet i media społecznościowe w biznesie” – dodatkowa specjalistyczna wiedza i umiejętności z zakresu planowania przedsięwzięć internetowych, platform oraz narzędzi mediów społecznościowych i biznesu elektronicznego, a także pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych, analityki internetowej, e-marketingu i kreatywnego projektowania treści reklamowych.

KARIERA I PRACA:

 

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy m.in. na stanowiskach:

– programista,

– webmaster,

– tester oprogramowania,

– menedżer/specjalista ds. marketingu internetowego,

– specjalista ds. Social Media,

– menedżer/specjalista ds. e-commerce,

– specjalista ds. kreowania wizerunku online.

INFORMACJE DODATKOWE

 

· innowacyjne formy realizacji zajęć: teoria połączona z praktyką, case studies, praca w małych zespołach, tworzenie autorskich projektów oraz wiele innych,

· możliwość pracy w kołach naukowych,

· możliwość samozatrudnienia lub zatrudnienia od razu po zakończeniu studiów.