KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
STOPIEŃ pierwszy
TRYB stacjonarny
PROFIL praktyczny
KRYTERIA KWALIFIKACJI

Kandydaci na studia będą przyjmowani według kolejności wynikającej z liczby punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym i wyznaczonej według algorytmu z uwzględnieniem następującego podziału przedmiotów:

Grupa I. geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Grupa II. język obcy nowożytny,

Grupa III. geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, język obcy nowożytny

SPECJALNOŚCI

O KIERUNKU

 

Świat się zmienia a nieruchomości są zawsze. Trzeba nimi zarządzać, wyceniać i pośredniczyć w obrocie.

Gospodarka nieruchomościami jest kierunkiem nowym. Potrzeba jego uruchomienia wynikała z konieczności kształcenia absolwentów, którzy byliby przygotowani do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz uzyskaliby tytuł „Pośrednika w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości” i/lub „Zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości”, a także do pracy w urzędach oraz innych instytucjach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych, których działalność jest związana z gospodarką nieruchomościami.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

– przeprowadzać analizy rynku nieruchomości,

– wyceniać nieruchomości,

– zarządzać nieruchomościami,

– procedur obrotu nieruchomościami,

– oceny efektywności inwestowania w nieruchomości,

– procedur gospodarki nieruchomościami.

KARIERA I PRACA:

Nasi absolwenci pracują w:

– urzędach państwowych i samorządowych w działach zajmujących się gospodarką nieruchomościami,

– agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie zasobami nieruchomości,

– w firmach prywatnych zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, działalnością deweloperską, doradztwem na rynku nieruchomości, wyceną nieruchomości czy inwestowaniem w nieruchomości,

– samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyceny, zarządzania nieruchomościami lub/i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (po uzyskaniu uprawnień bądź licencji zawodowych).

INFORMACJE DODATKOWE

– nowoczesna, aktualna tematyka,

– wiele ścieżek rozwoju kariery zawodowej,

– kompetentna i doświadczona zawodowo kadra,

– absolwenci mają możliwość ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości bez konieczności odbywania dodatkowych studiów podyplomowych.