Studia w języku angielskim

I stopień

Studia stacjonarne

Economics and IT Applications jest kierunkiem łączącym wiedzę ekonomiczną z praktycznym wykorzystaniem technologii informatycznych w prowadzeniu biznesu. Zasadniczym celem kształcenia na tym kierunku jest wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, poprzez przygotowanie ich do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, gdzie podstawowym językiem komunikacji jest język angielski. Studia te zapewniają również praktyczne przygotowanie absolwentów w zakresie zastosowania nowoczesnych aplikacji teleinformatycznych w pracy na każdym szczeblu zatrudniania.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • podstaw ekonomii, finansów, marketingu i zarządzania organizacją,
 • analizować zjawiska rynkowe i podejmować właściwe decyzje biznesowe w oparciu o zastosowane metody i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi IT,
 • podstaw programowania i projektowania systemów informatycznych, w tym na urządzenia mobilne.
 • wykorzystywać różne systemy i aplikacje informatyczne wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie organizacją,
 • zarządzać informacją, projektami, zespołami i ryzykiem,
 • specjalistyczne słownictwo angielskojęzyczne wykorzystywane przez przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów z tej dziedziny, zdobywając dodatkowe umiejętności istotne na rynku pracy.

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują jako:

 • samodzielni analitycy biznesowi,
 • specjaliści ds. oceny i doboru narzędzi informatycznych do wsparcia biznesu,
 • pracownicy różnych szczebli zarządzania w firmach prywatnych i instytucjach publicznych
 • właściciele i pracownicy firm konsultingowych,
 • specjaliści ds. audytu systemów informatycznych w organizacjach.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

Specjalności:

Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta.

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

 • język obcy nowożytny: angielski

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe informacje:

Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto: – zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji w biznesie stanowią 25% ogółu zajęć, – wszystkie przedmioty prowadzone są w języku angielskim przez kadrę uniwersytetu oraz zagranicznych wykładowców, – wspólne zajęcia ze studentami z wymiany międzynarodowej są okazją do nawiązania ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi projektami.