W dniach 24-25 listopada 2021 r. odbyły się dwie konferencje: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – uwarunkowania – wyzwania – rekomendacje, której przewodniczącą  Rady  Programowej jest dr hab. Joanna Wiśniewska prof. US oraz XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”, której przewodniczącą Rady  Programowej jest dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna prof. US. Konferencje zorganizowała Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością.

Wydarzenia odbyły się zarówno w formule stacjonarnej (na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania, ul Cukrowa), jak i zdalnej. Łącznie w konferencji uczestniczyło 104 uczestników, w tym przedstawiciele 22 ośrodków naukowych z całej Polski i zagranicy, a także reprezentanci  16 organizacji z sektora biznesu i instytucji publicznych). Wymiana poglądów pomiędzy światem biznesu i światem nauki dała wiarygodną przestrzeń do rozmów na temat innowacji i przedsiębiorczości, a tym samym stanowiła inspirację do dalszych działań oraz badań w tym zakresie.

WhatsApp

WhatsApp