https://usz.edu.pl/kolejna-edycja-konkursu-na-naukowca-roku-uniwersytetu-szczecinskiego/