Fundacja GPW zaprasza absolwentów i studentów do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

W tym roku zostaną nagrodzone najlepsze prace magisterskie i licencjackie na temat rynku kapitałowego.

Patronami konkursu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PFR Portal PPK Sp. z o.o. oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Na zgłoszenie prac Autorzy mają czas do 31 października 2023 roku. Prace będą podlegać ocenie Kapituły Konkursu.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:

 • dla Autora najlepszej pracy licencjackiej – 3.000 zł,
  drugie miejsce 1.500 zł,  trzecie miejsce 1.000 zł;
 • dla Autora najlepszej pracy magisterskiej – 5.000 zł,   
  drugie miejsce 2.500 zł, trzecie miejsce 1.500 zł;

Ponadto organizator przewiduje dwa wyróżnienia specjalne:

 • wyróżnienie specjalne  za pracę licencjacką lub magisterską na temat długoterminowego oszczędzania i inwestowania za pośrednictwem Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 3000 zł. Patronem wyróżnienia jest PFR Portal PPK;
 • wyróżnienie specjalne  za pracę magisterską o tematyce poświęconej funduszom inwestycyjnym w wysokości 3000 zł. Patronem wyróżnienia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu zapraszamy Autorów prac licencjackich i magisterskich, którzy na podstawie zgłaszanych prac uzyskali tytuł zawodowy pomiędzy 1 stycznia 2022 roku a 30 września 2023 roku. Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 października 2023 r. przesłać drogą pocztową na adres Organizatora lub złożyć osobiście zgłoszenie zawierające:

 • wypełniony formularz zawierający: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (wzór dołączony do regulaminu);
 • zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu (wzór dołączony do regulaminu);
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie odpowiedniego stopnia naukowego na podstawie zgłoszonej pracy;
 • jeden egzemplarz pracy oraz streszczenia przesłany na adres email: konkurs2023@fundacjagpw.pl
 • zwięzłą opinię promotora na temat pracy oraz zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, jeśli praca zostanie nagrodzona.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są w regulaminie konkursu.

Więcej informacji: https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=113808&title=Konkurs+na+najlepsz%C4%85+prac%C4%99+dyplomow%C4%85