W tegorocznym rankingu studiów Perspektywy 2020 kierunek Logistyka prowadzony przy Instytucie Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskał 5 miejsce.

Osiągnięcie tym bardziej znaczące, że sklasyfikowany został jedynie w kategorii kierunków inżynierskich, konkurując na tym polu z największymi polskimi uczelniami technicznymi. Ranking został opublikowany po raz 21. i objął 1300 kierunków studiów prowadzanych w całej Polsce przyporządkowanych do siedemdziesięciu grup. W zależności od specyfiki danej grupy kierunków, ranking składa się z 12 lub 13 wskaźników pogrupowanych w sześć lub siedem kryteriów. Do zestawu kryteriów i wskaźników 2020 należą: prestiż (oceniany przez kadrę akademicką), ekonomiczne losy absolwentów, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie.