Profesor Sawicki

Z okazji Jubileuszu 95 urodzin prof. Kazimierza Sawickiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, Pani Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania  w imieniu całej społeczności akademickiej oraz własnym złożyła życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

Z okazji Jubileuszu 95 urodzin pragnę, wraz z całą społecznością Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, złożyć Panu Profesorowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej osobistej  i zawodowej pomyślności.

Pragniemy również  wyrazić nasze wielkie uznanie dla Pana dorobku naukowego, zasług i wkładu w rozwój nauki i praktyki rachunkowości w Polsce.  Udało się Panu stworzyć prawdziwą szkołę naukową o nieprzemijającej wartości. Dziś otacza Pana grono wiernych uczniów pełnych wdzięczności za okazywaną im przez lata troskę i osobistą sympatię.

Wyrażam głęboką nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy mogli korzystać z Pańskiej przychylności i życiowej mądrości.

Raz jeszcze proszę o przyjęcie najszczerszych życzeń zdrowia

Z wyrazami szacunku i podziwu dla osiągnięć Pana Profesora

Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US