Ogólna instrukcja organizacji pracy i zajęć na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w obiektach US przy Mickiewicza 64;66;69 w związku z występowaniem koronowirusa SARS-CoV-2

Instrukcja bezpiecznego korzystania z sal (wykładowych, seminaryjnych, auli) w obiektach Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US w związku z występowaniem koronowirusa SARS-CoV-2

Instrukcja bezpiecznej organizacji zajęć i korzystania z sal gimnastycznych i hal sportowych w obiektach Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US przy ul Mickiewicza 64/66 w związku z występowaniem koronowirusa SARS-CoV-2

Instrukcja bezpiecznej organizacji zajęć w laboratoriach komputerowych w obiektach Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US przy ul Mickiewicza 64;66 w związku z występowaniem koronowirusa SARS-CoV-2

Zasady bezpieczeństwa podczas organizacji i prowadzenia zajęć terenowych dla studentów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2

Instrukcja organizacji zajęć i pracy w budynkach WEFiZ przy ul. Cukrowej 8 i 12

Instrukcja bezpiecznego korzystania z sal Mickiewicza 16-18

Zasady bezpieczeństwa podczas organizacji i prowadzenia zajęć terenowych dla studentów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2