Najważniejsze informacje dla studentów przyjętych na studia w 2 i 3 naborze:

– Szkolenie z obsługi platformy MS Teams  szczegółowe informacje »

Szkolenie BHP szczegółowe informacje »

– Szkolenie biblioteczne  szczegółowe informacje »

– Plan zajęć oraz kontakt do Działu Obsługi Studenta  https://efz.usz.edu.pl/studenci/dziekanat/
   plany zajęć – studia stacjonarne »
   plany zajęć – studia niestacjonarne »

Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej. Większość zajęć będzie w systemie zdalnym za pomocą platformy MS Teams. Wyjątkiem są pojedyncze przedmioty, które ujęte są w wykazie : https://efz.usz.edu.pl/wykaz-przedmiotow-ktore-moga-byc-prowadzone-w-formie-bezposredniego-kontaktu-w-semestrze-zimowym-w-r-a-2020-2021-na-wydziale-ekonomii-finansow-i-zarzadzania/

– Opiekun roku   kontakt »

– Poradnik dla 1 roku   szczegółowe informacje »