W dniu 5.10.2023 odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023/2024 Ekonomicznej Akademii Seniora.

Wśród zaproszonych gości byli:
dr hab. Beata Bugajska, prof. US Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Szczecin
dr hab. Jacek Batóg, prof. US Prorektor ds. Finansów
dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US Z-ca Dyrektora. ds. Kształcenia Instytut Ekonomii i Finansów
dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zapraszamy na zajęcia: Harmonogram zajęć

Galeria zdjęć