Zapraszamy do wzięcia udziału w II Edycji Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską i magisterską).

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie