Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania ogłasza I edycję konkursu o nagrodę Dziekana na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską i magisterską) obronioną w roku akademickim 2019/2020 napisaną na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Termin zgłaszania prac do konkursu: 30 września 2020 r.

Regulamin Konkursu Dziekana za rok 2019/2020