W tym tygodniu (15.11.2021) studentów kierunku ekonomiczno-prawnego odwiedzili Agnieszka Marcińczyk i Mariusz Pietrucin, dyrektorzy oddziałów GBS Bank`u w Szczecinie i Stargardzie. Spotkanie było wyjątkową okazją do zapoznania studentów z ideą bankowości spółdzielczej i zachęcenia do pracy w sektorze bankowym. Nasi goście:

🎄 podzielili się historiami klientów, którzy niepotrzebnie ulegają presji otoczenia i zaciągają zobowiązania w okresie świątecznym

🌑 opowiedzieli o ciemniej stronie pracy w dużych bankach korporacyjnych

📈 przedstawili zalety procesu planowania sprzedaży w bankach spółdzielczych

🎯 musieli zmierzyć się z tzw. szczurem dydaktycznym: bank spółdzielczy – skansen czy sumienie systemu finansowego?

Inicjatorem i moderatorem podczas zajęć z Analizy i interpretacji informacji gospodarczych był Mateusz Czerwiński, opiekun koła naukowego Trzy kwadranse i koordynator współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z GBS Bankiem w latach 2020-2022.

1

1

1