Kurs został przeprowadzony przez firmę GlobalLogic w ramach umowy o współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. Odbywał się on w terminie: 23.03.23-22.06.23 w czwartki w godz. 13.15-16.15 w Kampusie Cukrowa. Udział wzięli studenci kierunków IiE oraz IwB. Na kurs zgłosiło się 32 studentów, a z powodzeniem zakończyło 17 (uzyskanie certyfikatu).

22 czerwca 2023 roku w sali RN Kampusu Cukrowa odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia kursu.

W uroczystości udział wzięli:

  • JM Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński,
  • Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US,
  • Przemysław Kołaczyński – Dyrektor Programu GL, odpowiedzialny za największe portfolio projektów Automotive w Szczecinie,
  • Aurelia Mayer – Scrum Master GL oraz Lider Zespołu w projekcie Automotive,
  • Paulina Jastrzębska – Koordynator Programu GL,
  • Michał Bandyszak – trener w kursie GL SmartStart, tester w jednym z projektów Automotive,
  • dr hab. Iwona Markowicz, prof. US – prowadząca uroczystość,
  • mgr Konrad Biercewicz – współorganizator.

Organizatorzy kursu:

  • ze strony GlobalLogic – Aurelia Mayer (lider), Monika Pietrosian, Monika Rozmarynowska, Michał Bandyszak (trenerzy),
  • ze strony US – dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, dr hab. Małgorzata Guzowska, prof. US, mgr Konrad Biercewicz.

Celem Kursu GlobalLogic Smart Start było przygotowanie przyszłych testerów wkraczając do świata IT. Kurs obejmował udział w zajęciach oraz indywidualne realizowanie zadań.

Certyfikaty uzyskali następujący studenci: Jakub Augustyniak, Katarzyna Bąk, Kacper Błażejewski, Jakub Dera, Julia Gorzkiewicz, Damian Górski, Łukasz Jankowski, Joanna Jendrych, Karolina Majcherowicz, Vladyslav Maksymov, Julia Matykiewicz, Julia Piertak, Jakub Robaszewski, Piotr Trzeciak, Natalia Tucka, Klaudia Wolska, Wiktoria Wyrwa.

Miło nam też poinformować, że:

firma GlobalLogic przyznała dwa wyróżnienia

   Vladyslav Maksymov – za postawę podczas zajęć, chęć pracy własnej i rozwoju osobistego
   Natalia Tucka – za całokształt, najlepsza studentka na kursie

do udziału w stażu w firmie GlobalLogic zaproszeni zostali

   Katarzyna Bąk, Vladyslav Maksymov, Julia Pietrak, Joanna Jendrych, Angelika Soroka, Karolina Brzozowska.

Wszystkim studentom gratulujemy!

GlobalLogic

GlobalLogic


GlobalLogic

Firma GlobalLogic jest liderem w dziedzinie usług inżynierii oprogramowania i zgodnie ze swoją misją, kładzie nacisk na rozwój umiejętności swoich pracowników. Firma bardzo chętnie angażuje się we współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi. W ramach programu edukacyjnego testerzy przekazują praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne na początku kariery testerskiej.