Projekt adresowany jest do zorganizowanych grup studentów ze wszystkich wyższych uczelni.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy będą mogli zwiedzić siedzibę warszawskiej giełdy, wysłuchać wykładu nt. funkcjonowania giełdy, który poprowadzi ekspert z GPW oraz drugiego wykładu – na temat działalności Towarowej Giełdy Energii lub na temat ESG na rynku kapitałowym.

Szczegółowy harmonogram wizyt w roku akademickim 2022/2023:

30.03.2023
13.00 – 13.30 – zwiedzanie siedziby GPW, projekcja filmów
13.30 – 15.00 – wykład nt. funkcjonowania giełdy
15.00 – 15.15 – przerwa
15.15 – 16.30 – wykład nt. Towarowej Giełdy Energii

09.05.2023
10.00 – 10.30 – zwiedzanie siedziby GPW, projekcja filmów
10.30 – 12.00 – wykład nt. funkcjonowania giełdy
12.00 – 12.30 – przerwa
12.30 – 13.30 – wykład nt. ESG na rynku kapitałowym

Wizyty są bezpłatne. Wizyty prowadzone są wyłącznie w języku polskim.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie do udziału w wizycie należy wysłać na adres fundacjagpw@gpw.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Nazwę Uczelni/Koła Naukowego
  • Wybrany z harmonogramu termin wizyty
  • Szacowaną liczbę uczestników wizyty

 Zapraszamy!