W ostatnim czasie pożegnaliśmy kilku wybitnych,  zasłużonych dla społeczności akademickiej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Profesorów, w związku z ich przejściem na emeryturę.

W dniu 25 września br., na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów, dziękowaliśmy za wieloletnią pracę  prof. dr hab. Aurelii Bielawskiej, prof. dr. hab. Józefowi Hozerowi, prof. dr hab. Teresie Lubińskiej oraz dr hab. Renacie Knap, prof. US (więcej informacji: https://eif.usz.edu.pl/nadzwyczajne-posiedzenie-rady-naukowej-instytutu-ekonomii-i-finansow/)

W dniu  12 października br. natomiast odbyło się spotkanie pracowników IGPiGSE, na którym  uroczyście  pożegnano Panią  prof. dr hab. Jolantę Zieziulę (więcej informacji: https://gpg.usz.edu.pl/5091-2/).

Wszystkim wymienionym Profesorom  dziękujemy  za ich cenny wkład w rozwój naszej Alma Mater, zaangażowanie i dzielenie się z nami swoją cenną wiedzą oraz życzymy wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, pogody ducha oraz dalszych sukcesów i radości w życiu osobistym.