Dr hab. Anna Bera, prof. US z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych otrzymała nagrodę dla wyróżniającego się nauczyciela i opiekuna młodzieży.

Szczegółowe informacje »