Od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia III stopnia odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Patrz:

Rekrutacja – Szkoła Doktorska >>>

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania prowadzi naukę na 4-letnich Studiach Doktoranckich (III stopnia) o profilu ekonomicznym.

Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne

Dyscyplina naukowa:

 • ekonomia
 • finanse
 • nauki o zarządzaniu

Specjalność naukowa:

 • teoria i zastosowania statystyki i ekonometrii w gospodarce,
 • rynek nieruchomości
 • rachunkowość zarządcza, rachunkowość: instytucji finansowych, sektora publicznego
 • finanse publiczne: teoria podatku, finanse samorządowe
 • problematyka makroekonomiczna: procesy inflacyjne, polityka monetarna, polityka fiskalna, polityka gospodarcza, teoria wzrostu
 • innowacje w przedsiębiorstwie, ekonomika jakości, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw i instytucji, metody wyceny przedsiębiorstw, inżynieria finansowa, zarządzanie płynnością finansową i długoterminowymi decyzjami finansowymi
 • systemy informacyjne, wdrażanie technik informatycznych w gospodarce
 • badania marketingowe, planowanie marketingowe, marketing usług finansowych i turystycznych
 • handel zagraniczny, ceny rynku międzynarodowego

Accessibility Toolbar