Zostały wyznaczone terminy spotkań informacyjnych dla studentów w związku z kwalifikacją dodatkową na wyjazdy na studia i praktyki w programie Erasmus+:

06/05/2021 – godz. 11:00 – 12:00

11/05/2021 – godz. 13:00 – 14:00

17/05/2021 – godz. 11:00 – 12:00

Spotkania odbędą się na platformie MS Teams. Informacja o spotkaniach znajduje się na stronie internetowej https://dsm.usz.edu.pl/akcja-kwalifikacja-qualification-time/.