Ankieta dotycząca dyskryminacji i nierównego traktowania studentów i doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim.

Ankieta dla studentów:
https://ankiety2.univ.szczecin.pl/index.php?r=survey/index/sid/858985&lang=pl&newtest=Y

Ankieta dla doktorantów:
https://ankiety2.univ.szczecin.pl/index.php?r=survey/index/sid/677918/lang/pl

Ankieta przyczyni się do zdiagnozowania i zwalczania niewłaściwych zachowań występujących w Uczelni.